Mobilt Alter på Arresødal Hospice2019”Haven med de mange træer”, er titlen på dette alterbillede.


Midt i denne have ser vi en omfavnelse. Der er én der favner og én der lader sig favne. Denne favnende enhed indgår næsten som ét af de mange træer. Der er trækroner og grene, som der er ansigter og hænder, hænder der rækker ud og omslutter eller modtager. Hér favner et menneske et andet og her favner Gud mennesket.
Billedet er malet med Arresødal Hospice i tankerne. Stedet hvor naturen har en særlig værdi, og hvor træet tillægges værdi som et livssymbol. Hér ønsker man at lindre hele mennesket, blandt andet i iver efter at gå foran, gå bagved og gå ved siden af… Dette illustrerer jeg med det tema, som tit findes i min billedverden, nemlig et favntag. For netop i favntaget er man både foran, bagved og på begge sider af den favnede.


Med tanke på livets forår og efterår har jeg forsøgt at indfange både morgengryet og aftenstemningen, både flygtighed i himlens farver og strøg, og rodfæstethed i træets symbolsprog. Skyggerne og mørket i billedet forstærker lysets og håbets betydning for det enkelte menneske.


Mit håb er, at udtrykket og billedsproget i dette maleri også vil medvirke til at give lindring til mennesker på Arresødal Hospice, ved at tankerne ledes hen imod den omsorg som findes og gives her, og på det håb som vi alle har.

Kontakt

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL ELLER ØNSKER KAN DU BRUGE NEDENSTÅENDE FORMULAR TIL AT SENDE EN BESKED

VIL DU TALE MED AGNETE KAN DU RINGE PÅ +45 30 20 95 44