Altertavle i Skt. Hans Kirke, Odense2010Altertavlens titel er ”Kristi Favntag.”

I billedet kan skimtes et kors. En kendt symbolik for korset er, at den vertikale bjælke er bærer af det guddommelige/ Gud, og den horisontale – af menneskeheden.


Bjælkerne krydses ved Jesu hjerte. Dér mødes Gud med mennesker.


Altertavlen tager afsæt i denne symbolik.


I ” Kristi Favntag” rummes Hans børn, Guds menighed, dem som vil rummes af Ham! Der ser vi alle os, som hængte Ham op! I favnen henter vi varme, fred, frelse, tryghed og inspiration - inspiration til at række videre ud til vores medmennesker.


Derfor alle disse hænder.


Vi er Jesu arme.


Lysfeltet i øverste del af korsbjælken er som en åbning ind til Gud eller ud fra Gud. En slags ” Guds fingeraftryk” på dét, som skulle være Hans frelsesplan. Udfra dette lysfelt opstår lidt længere nede, den lyskaskade, der delvis opløser korsbjælken - som jo er et dødens instrument – og delvis inddrager det nederste højre hjørne, som er mit udtryk for kirkens lysglobe.


Dér tænder vi lys, fordi vi tror på håb, nyt liv og en tom grav.


Englene i rammeudsmykningen har efterladt antydninger af vingeslag i altertavlen.


Lysudviklingen i altertavlen blander sig med det naturlige sollys fra vinduerne/ fra verden udenfor. Det er et udtryk for kirkens åbning udadtil.

Kontakt

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL ELLER ØNSKER KAN DU BRUGE NEDENSTÅENDE FORMULAR TIL AT SENDE EN BESKED

VIL DU TALE MED AGNETE KAN DU RINGE PÅ +45 30 20 95 44